Förkylning och bihåleinflammation

Rhino Horn och förkylning

Att vara förkyld innebär att virus angriper slemhinnorna i näsa, näshålan och svalget. Slemhinnorna svullnar upp och producerar extra mycket slem. I början av en förkylning är slem och snor tunt och lätt rinnigt för att sedan bli tjockare och mer trögflytande. Näsborrarna blir igentäppta och gör det svårt att andas.

Det varma vattnet i Rhino Horn skyddar slemhinnorna från att bli angripna av bakterier och virus, vilket betyder att du minskar risken att bli förkyld om du använder Rhino Horn regelbundet.
Med andra ord: Att använda Rhino Horn har en förebyggande effekt mot förkylningar.

Om du redan har en pågående förkylning, gör det varma saltet i din Rhino Horn att slemhinnorna får vila och svullnaden lägger sig. Det blir lättare att andas.

Nässköljning med Rhino Horn rensar också bort slem och påskyndar läkningsprocessen och förkylningen får ett kortare förlopp.

När din näsa är täppt kan inte vatten eller luft ta sig igenom näsgångarna. Då låter du bara det varma saltvattnet vara kvar i 10 sekunder ena näsborren, snyter dig och upprepar med andra näsborren.

Du kan behöva upprepa detta flera gånger med varje näsborre och till slut börjar vattnet ta sig igenom näsborrarna. Först droppvis men efter en stund börjar det rinna fritt och när svullnaden i slemhinnorna gått ner kan du andas fritt i båda näsborrarna igen.

Vanligtvis använder man Rhino Horn en gång om dagen. Men är man förkyld kan Rhino Horn användas flera gånger om dagen.

One Rhino Spoon of salt…
Water of Body Temperature...

Vad är bihålor?​

Bihålor är små luftfyllda hålrum i kindbenen och pannan. Bihålorna är klädda med slemhinnor precis som ytorna i munnen och näsan.

Näsan och bihålorna är viktiga för att filtrera, värma upp och ge fukt åt luften du andas in genom näsan. Den här funktionen är viktig för att skydda dina lungor. Bihålorna bidrar också till röstresonans och kan absorbera energi för att skydda hjärnan mot fysiskt trauma.

Hela deras funktion är inte helt klarlagd än men en del kunskap är både klar och tydlig. När du andas in genom din näsa följer små mängder av kväveoxid (NO) från bihålorna med luften ner i dina lungor. Den här lilla mängden NO ökar transporten av Syre från dina lungor till blodet. Detta bidrar till att du känner dig pigg och du orkar mer. Så kom ihåg att andas genom näsan så ofta du kan.

One Rhino Spoon of salt…

Har du en förkylning eller bihåleinflamation?

Du känner dig sjuk och hängig om du har en förkylning eller en bihåleinflammation.

Water of Body Temperature...

Nässköljning med Rhino Horn

Rhino Horn kan användas förebyggande, vid behandling och för lindring.

Gravity is the only active part…

Glad igen

Fri andning är en befrielse

Drying the nose after Rhino Horn nose cleansing

Rhino Horn – ett hjälpmedel

Du kan använda Rhino Horn flera gånger per dag när du har en bihåleinflammation

Rhino Horn hjälper om du har en bihåleinflammation

Ibland blir slemhinnorna i bihålorna inflammerade på grund av virus eller bakterier. Inflammationen kan orsaka svåra problem som ökad slemproduktion, huvudvärk, igentäppt näsa och brist på energi.

Det bästa sättet att förebygga och minska risken för att drabbas av bihåleinflammation är att regelbundet använda Rhino Horn. Genom att använda Rhino Horn hålls passagerna in till bihålorna öppna så att luft kan strömma ut och in genom dem. Rhino Horn är ett extra viktigt verktyg för dem som har trånga gångar till bihålorna. Risken för bihåleinflammation ökar om gångarna till bihålorna är täppta.

Att skölja med Rhino Horn är även den bästa behandlingen mot en pågående bihåleinflammation. Att använda Rhino Horn innebär ofta att antibiotika inte behövs sättas in. Det ljumma saltvattnet späder ut det infekterade slemmet i bihålorna och gör det lättare för kroppen att bli av med det. Precis som vid en förkylning kan du använda Rhino Horn flera gånger efter varandra vid ett och samma tillfälle och till och med upprepa detta flera gånger under dagen.

Ibland kan du uppleva att vatten kommer in i bihålorna när du använder Rhino Horn. Det är inget problem! Att låta saltvatten komma in i bihålorna främjar bortrensningen av infekterat slem. Det är dock viktigt att du tömmer näsan så mycket du kan efter en sköljning. Särskilt i kallt klimat är det viktigt att  tömma näsgångarna på vatten efter att ha använt Rhino Horn. Men kom ihåg att ta det försiktigt och inte snyta dig för hårt när du tömmer näsan. Du ska inte höra klickljud eller andra läten i öronen när du snyter ut snor och slem.

Många ÖNH-läkare är entusiastiska över fördelarna med Rhino Horn vid problem med bihålorna.

Akut eller kronisk bihåleinflammation

Sjukdomar i bihålorna kan delas upp i två kategorier:

Akut (plötsligt uppkommande) och  kronisk (över en lång period). Akut bihåleinflammation är den vanligaste kategorin. Många ÖNH- läkare har upplevt mycket god effekt för patienter med akut bihåleinflammation.

ÖNH-läkare hävdar också att användning av Rhino Horn är ett viktigt hjälpmedel i behandling mot kronisk bihåleinflammation.

Skillnader mellan kronisk bihåleinflammation (sinusit) och kronisk nasal/bihåleinflammation (rhinosinusit)

Inflammation i bihålorna kallas normalt bihåleinflammation (sinusit på fackspråk). Många har börjat föredra begreppet nasal/bihåleinflammation (rhinosinusit på fackspråk) eftersom inflammationen i bihålorna sällan uppstår utan en samtidig inflammation i näsans slemhinnor. Båda termerna används omväxlande.

Rhino Horn Red and Blue