Vad kan jag förvänta mig?

Vad kan jag förvänta mig?

Realistiska förväntningar

Vi vill gärna se till att du har realistiska förväntningar på vad Rhino Horn kan hjälpa dig med. Här hittar du några förklaringar om vad Rhino Horn kan göra för dig som medicinsk utrustning och som hjälpmedel i vardagen.

Sjukdomar och besvär

Rhino Horn är betydelsefullt hjälpmedel att använda vid en lång rad sjukdomar och besvär – för att motverka, behandla och lindra obehag.

Rhino Horn är en medicinsk produkt som kan hjälpa vid följande sjukdomar och besvär:

 • Pollenallergi
 • Kvalsterallergi
 • Nästäppa
 • Förkylning
 • Bihåleinflammation/Kronisk bihåleinflammation
 • Postoperativ behandling (i näsan eller näshålan)
 • Astma
 • Frekventa öroninflammationer
 • Föroreningar i övre luftvägarna
 • Svullna slemhinnor under graviditet
 • Snarkningar
 • Cystisk Fibros
 • KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
 • PCD (Primär ciliär dyskinesi)
Lindring
Lindring

Lindring av symtom är förmodligen den vanligaste effekten vid användning av Rhino Horn.

Om du har en förkylning, bihåleinflammation, pollen eller dammallergi, svullna slemhinnor på grund av andra orsaker, kommer du uppleva en lindring av irriterande symtom genom användning av Rhino Horn. Du kommer inte att bli botad från din allergi med hjälp av Rhino Horn men du kommer med säkerhet uppleva mindre obehag.

Många öron-näsa hals-avdelningar i länder som Danmark, Nederländerna, Frankrike, Tjeckien (och många andra) gör regelbundet förfrågningar angående informationsbroschyrer om Rhino Horn och rekommenderar i samband med besök sina patienter att använda våra näskannor.

Astma är en sjukdom där en av mekanismerna är den minskade förmågan att transportera slem från lungorna vilket försvårar andningen.

Användning av Rhino Horn stimulerar luftvägarnas cilier att röra sig som då kan transportera upp slem och saliv från lungorna.

Slemhinnorna är sammankopplade i ett enda system så stimuleringen av cilierna i de övre luftvägarna påverkar även cilierna i dina lungor.

Även patienter med svårare symtom och ovanligare sjukdomar som cystisk Fibros, PCD och COPD kan uppleva en lindrande effekt av att använda Rhino Horn.

Vi har fått rapporter från sjukhus i Bordeaux och West Midlands Regional Cystisk Fibros Center i Storbritannien som berättat om dessa effekter.

I alla de fall av sjukdomar och besvär som nämnts i ovanstående text kan du förvänta dig en lindrande effekt av att använda Rhino Horn.

Behandling

En förkylning som slagit ut i full blom (eller nästan) kan förkortas med flera dagar genom användning av Rhino Horn.

Även bihåleinflammationer kan få ett kortare sjukdomsförlopp genom upprepad användning av Rhino Horn.

ÖNH läkare hävdar att användning av Rhino Horn är ett viktigt hjälpmedel vid behandling av bihåleinflammationer och även vid kroniska bihålesjukdomar.

Förebyggande

Rhino Horn kan förhindra att en begynnande förkylning slår ut i full blom.

Likaväl kan du motverka utveckling av en besvärande bihåleinflammation genom att frekvent använda Rhino Horn vid de första symtomen.

Vi har fått rapporter från entusiastiska Rhino Horn användare som berättat att deras regelbundna användning av Rhino Horn i princip har fått deras kroniska bihåleinflammation att försvinna.

Människor med allergi har berättat att regelbundet användande av Rhino Horn i början av pollensäsongen kan förhindra obehagliga symtom orsakade av allergi.

Fri andning genom näsan

En igentäppt näsa försvårar din andning. Användning av Rhino Horn främjar fri andning genom din näsa.

Visste du att andning genom näsan i stället för munnen ökar blodets förmåga att absorbera syre?

Nasal andning för med sig små mängder av NO (kväveoxid) från bihålorna till lungorna.

I normala fall anser vi att NO är farligt för liv och hälsa men i en mycket liten mängd ökar det faktiskt syreupptagningsförmågan hos hemaglobincellerna i blodet signifikant.

Välmående

Genom att se på Rhino Horn som en medicinteknisk produkt hamnar fokus på sjukdomar och besvär där Rhino Horn kan ha stor användning. Den aspekten av fördelarna med Rhino Horn är naturligtvis oerhört relevant.

Men det finns en annan fördelaktig aspekt av Rhino Horn.
Nässköljning är inspirerad av uråldrig yogateknik från gruppen av yogatekniker som kallas reningsprocesser.
Shatkarma (De sex akterna, som handlar om sex olika slag av reningsprocesser)
En annan Shatkarma är tandborstning, en gammal yogateknik som har blivit en införlivad hygienrutin i vår moderna kultur de senaste 100–150 åren.

De flesta av de fysiska yogateknikerna visar en dualitet
– De är fysiskt viktiga och hjälpsamma. Nässköljning har många fysiska fördelar som vi ser med Rhino Horn.
– De påverkar din mentala status, din energi och klarhet. Nässköljning kallas Neti i yogaterminologi och redskapet kallas Neti pot

Nasal återfuktning är avslappnande för området kring din näsa och ögonbrynen och ger en känsla av öppenhet och bättre koncentrationsförmåga.

Att öppna upp för lättare och friare andning ger en positiv effekt på hela ditt välmående.

Många använder Rhino Horn som en del i deras dagliga morgonrutin för att känna sig extra pigga och alerta och därmed få en bra start på dagen.

Välmående är en extra bonus tillsammans med de medicinska fördelarna associerade med Rhino Horn.

Rhino Horn – en medicinteknisk produkt

I enlighet med EU Medical Device Regulation MDR 2017/745/EEC Artikel 2, är Rhino Horn ett medicintekniskt hjälpmedel då det är avsett  för ”förebyggande”, ”behandling” och ”lindring” av sjukdom.

För att inneha CE-märkning uppfyller Rhino Horn alla krav i MDR 2017/745/EU som definieras i dess 123 artiklar och 17 annexer.

Rhino Horn Red and Blue