Varför är Rhino Horn så bra?

Varför är Rhino Horn så bra?

♦ Rhino Horn är en ergonomiskt väldesignad näskanna – den passar bra i näsan och känns bra i handen.

♦ Rhino Horn har en vacker design.

♦ Vattnet rinner in i näsan med ett naturligt tryck med hjälp av endast tyngdkraften tack vare designen med ett stort öppet hålrum i Rhino Horn.

♦ Rhino Horn är enkel att använda eftersom allt som behövs är lättillgängligt: vanligt koksalt och vatten med kroppstemperatur – inga onödiga och dyra saltpåsar.

♦ Det medföljer ett för ändamålet speciellt designad doseringsmått, Rhino Sked, så det blir enkelt att få rätt saltmängd i vattnet. Saltvattnet ska vara isotont, dvs innehålla 0.9% salt (NaCl) för att vara naturligt och skonsamt för slemhinnorna.

♦ Rhino Horn är en väldokumenterat säker nässköljare framställd av ett godkänt material (rent PolyEthylene High Density, PEHD) – inga giftiga eller farliga material och inga skadliga kemikalier. Rhino Horn är analyserat med REACH 168, ett standardiserat EU-test som undersöker produkter för att se om de innehåller något av 168 farliga kemikalier. Inga spår av någon av dessa kemikalier gick att finna i Rhino Horn.

♦ Rhino Horn produceras under standard ISO 13485:2016, ett certifikat som ställer omfattande krav på medicintekniska produkter.

♦ Rhino Horn rekommenderas av ett mycket stort antal ÖNH-läkare, ÖNH-avdelningar på sjukhus och allmänpraktiserande läkare både i de nordiska länderna, Benelux-länderna, Frankrike, Tjeckien och många andra länder.

♦ Rhino Horn är stor nog för normalt bruk där man fördelar vattenmängden till båda näsborrarna, och liten nog att man vid särskilda tillfällen kan använda hela vattenmängden i en näsborre åt gången.

♦ Rhino Horn är lätt att ta med sig – lätt att ta med på resa.